Czym jest armatura łazienkowa?

Armatura jest każdym urządzeniem, które jest przeznaczone do instalacji lub mocowania do struktury i jest integralną częścią struktury. Urządzenie może być na stałe przymocowane do nieruchomości (na przykład poręcz prowadząca na ganek domu) lub może być przenośne (na przykład para kul).

Termin „armatura” odnosi się ogólnie do artykułów z rzeczowego majątku osobistego, które są zaprojektowane głównie do użytku w określonym miejscu. Na przykład, wanna lub toaleta mogą być uznane za armaturę, ponieważ są one zazwyczaj instalowane w łazienkach jako stałe części tych pomieszczeń.

Niektóre urządzenia są uważane za nieruchomości, więc istnieją specjalne zasady określania, czy artykuł należy do nieruchomości (czyli należy do domu) lub jest własnością osobistą (czyli należy do właściciela). W większości przypadków artykuł zostanie uznany za nieruchomość, jeśli: 1) staje się tak mocno związany z gruntem, że staje się jego częścią; 2) był używany z taką stałością i trwałością, że staje się utożsamiany z gruntem; lub 3) został celowo skonstruowany jako tak duża wartość pieniężna i jako integralna część gruntu, że był przeznaczony jako przynależność do tytułu własności. Więcej podobnych artykułów znajdziesz na stronie https://singlezone.pl/ .